Autodesk AutoCAD – Bazowy

Data/Czas
Date(s) - 01/07/2021 - 02/07/2021
Całodniowe

Lokalizacja
Centrum Szkoleniowe Arkance Systems

Kategorie


Autodesk AutoCAD – Bazowy

Rozpoczynasz pracę z programem AutoCAD? To szkolenie jest dla Ciebie.

Zapoznasz się z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania.
Po ukończeniu szkolenia uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

Program szkolenia

I. Interfejs programu

1. Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD.
2. Konfiguracja najważniejszych opcji programu, kolory, ścieżki, mysz i interfejs AutoCAD.
3. Sposoby wprowadzania poleceń, linia poleceń, opcje poleceń, skróty.

II. Rysowanie precyzyjne i edycja rysunku
1. Tworzenie podstawowych obiektów AutoCAD (Lina, Polilinia, Wielobok, Prostokąt, Łuk, Okrąg).
2. Ustalanie widoku (powiększanie, przewijanie szczególne użycie myszy i klawiatury).
3. Wybór obiektów. Zaznaczanie i odznaczanie.
4. Zastosowanie podstawowych poleceń edycyjnych (wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie, dołączanie, zaokrąglanie, fazowanie).
5. Sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu. Współrzędne względne kartezjańskie i biegunowe.
6. Siatka i skok. Tryb ORTO.
7. Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów. Tryb Od.
8. Właściwości obiektów. Edycja obiektów za pomocą uchwytów.
9. Stałe tryby lokalizacji. Śledzenie lokalizacji.

III. Konfigurowanie rysunku

1. Tworzenie szablonu rysunkowego.
2. Style obiektów.
3. Jednostki i granice rysunku.
4. Warstwy, edycja właściwości warstw.

IV. Edycja rysunku

1. Tworzenie obiektów blok i kreskowanie.
2. Rozciąganie obiektów.
3. Polecenia edycyjne: szyk prostokątny, szyk biegunowy. Szyk zespolony.
4. Wykorzystanie poznanych poleceń i metod do efektywnego rysowania.

V. Opisywanie i przygotowanie wydruku

1. Tworzenie i edycja tekstu.
2. Wymiarowanie obiektów.
3. Drukowanie rysunków. Właściwości wydruku – ustawienia strony.

Szkolenia trwają 12 godzin i odbywają się w niewielkich grupach. Wszystkie szkolenia są certyfikowane przez Autodesk.

Cena:

  • 800 zł (netto) + 23% VAT
  • student 480zł (netto) + 23% VAT

 

Bookings

Rodzaj biletuCenaIlość miejsc
Uczestnik komercyjnyzł984,00
Studentzł590,40

Akceptuję "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH".

Wyrażam zgodę na realizacje szkolenia przed upływem przysługującego mi terminu do odstąpienia od umowy i jestem świadomy, że tym samym utracę prawo odstąpienia od umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w celach marketingowych przez Aplikom Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aplikom Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Aplikom Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 123 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu podmiotom współpracującym z Aplikom Sp. z o.o. oraz przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne i może zostać w każdym czasie odwołane. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.