Autodesk AutoCAD – Bazowy

Data/Czas
Date(s) - 01/06/2021 - 02/06/2021
Całodniowe

Lokalizacja
Centrum Szkoleniowe Arkance Systems

Kategorie


Autodesk AutoCAD – Bazowy

Rozpoczynasz pracę z programem AutoCAD? To szkolenie jest dla Ciebie.

Zapoznasz się z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania.
Po ukończeniu szkolenia uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

Program szkolenia

I. Interfejs programu

1. Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD.
2. Konfiguracja najważniejszych opcji programu, kolory, ścieżki, mysz i interfejs AutoCAD.
3. Sposoby wprowadzania poleceń, linia poleceń, opcje poleceń, skróty.

II. Rysowanie precyzyjne i edycja rysunku
1. Tworzenie podstawowych obiektów AutoCAD (Lina, Polilinia, Wielobok, Prostokąt, Łuk, Okrąg).
2. Ustalanie widoku (powiększanie, przewijanie szczególne użycie myszy i klawiatury).
3. Wybór obiektów. Zaznaczanie i odznaczanie.
4. Zastosowanie podstawowych poleceń edycyjnych (wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie, dołączanie, zaokrąglanie, fazowanie).
5. Sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu. Współrzędne względne kartezjańskie i biegunowe.
6. Siatka i skok. Tryb ORTO.
7. Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów. Tryb Od.
8. Właściwości obiektów. Edycja obiektów za pomocą uchwytów.
9. Stałe tryby lokalizacji. Śledzenie lokalizacji.

III. Konfigurowanie rysunku

1. Tworzenie szablonu rysunkowego.
2. Style obiektów.
3. Jednostki i granice rysunku.
4. Warstwy, edycja właściwości warstw.

IV. Edycja rysunku

1. Tworzenie obiektów blok i kreskowanie.
2. Rozciąganie obiektów.
3. Polecenia edycyjne: szyk prostokątny, szyk biegunowy. Szyk zespolony.
4. Wykorzystanie poznanych poleceń i metod do efektywnego rysowania.

V. Opisywanie i przygotowanie wydruku

1. Tworzenie i edycja tekstu.
2. Wymiarowanie obiektów.
3. Drukowanie rysunków. Właściwości wydruku – ustawienia strony.

Szkolenia trwają 12 godzin i odbywają się w niewielkich grupach. Wszystkie szkolenia są certyfikowane przez Autodesk.

Cena:

  • 800 zł (netto) + 23% VAT
  • student 480zł (netto) + 23% VAT

 

Bookings

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.