Dr inż. Szczepan Tomczyński

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Metalurgicznym o specjalności Odlewnictwo. W 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenia

Pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów od ponad 40 lat. Od 2007 r. przeszkolił około 1300 osób na kursach z komputerowego wspomagania projektowania Autodesk Inventor i AutoCAD.
Wśród nich byli studenci, pracownicy przemysłu i osoby skierowane z Powiatowych Urzędów Pracy i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Jest autorem około 100 publikacji w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych.

Certyfikaty

  • Certyfikat trenera Autodesk nr 42784
  • Autodesk Certified Professional AutoCAD
  • Uprawnienia egzaminatora ATC
  • Ukończone Studium Pedagogiczne uprawniające do kształcenia w szkołach wyższych