Arkadiusz Leśko

Obszar specjalizacjiW Arkance Systems Poland odpowiedzialny za realizację usług dla branży budowlanej i infrastrukturalnej oraz rozwój nowych technologii. Specjalizuje się w systemach CAD / BIM oraz szeroko pojętym wdrażaniu rozwiązań klasy CDE. Jest liderem zespołu BIM. 

Realizuje szkolenia, wdrożenia i pomoc techniczną z zakresu: 

 • Analityki procesowej 
 • Wdrożeń metodyki BIM dla rynku projektowego/wykonawczego 
 • Wdrożeń metodyki BIM dla inwestorów 
 • Rozwiązań do projektowania Autodesk:  Revit /  NavisWorks /  BIM 360 i inne 
 • Rozwiązań do projektowania Trimble:  Quantm /  Novapoint 
 • Rozwiązań klasy CDE: Trimble Quadri / Autodesk BIM360 / Trimble Connect 
 • Rozwiązań AR/MR: Trimble XR10 / SiteVision 

Dodatkowe umiejętności (wykorzystywane na zajmowanym stanowisku): 

 • Analiza rozwiązań dla budów: Trimble Works Manager / Vision Link / TBC 
 • Język angielski – biegła znajomość w mowie i w piśmie 

 

Doświadczenie zawodowe 
 • Praca w biurach projektowych (opracowywanie modeli przestrzennych / analitycznych (Revit) wraz zoptymalizacją konstrukcji (Robot, Dlubal). W późniejszym okresie koordynowanie prac oraz prowadzenie narad z wykorzystaniem fragmentów BIM.  
 • Wdrażanie BIM w dziale wsparciatechnicznego konstrukcji kubaturowych / przemysłowych / energetycznych oraz budowach u dominującego generalnego wykonawcy. 
 • Wdrożenia BIM dla inwestorówstrategicznych oraz spółek zależnych firmy (zajmujących się nieruchomościami oraz konstrukcjami stalowymi) 
 • Wspomaganie współpracy Biura Technicznego oraz WIL PW w ramach umów ramowych (prowadzenie/koordynowanie przedmiotu „BIM w Praktyce” na PW). 
 • Koordynowanie wdrożeń urządzeń mobilnych, rozwiązań chmurowych i innych. 
 • Praca na kontraktach (doraźna pomoc przy wdrożeniach oraz ofertacji). 
 • W Arkance Systems od początku istnienia firmy. Lideruje zespołowi BIM. Wykorzystuje praktyczną wiedzę przy wdrożeniach. Pracuje nad rozwojem oraz integracją rozwiązań dedykowanych dla rynku projektowego / zarzadzania projektami / budów. Pracuje przy wdrożeniach związanych z VR/MR. 

 

Doświadczenie w świadczeniu tego typu
usług 
Trener-szkoleniowiec z oprogramowania CAD.  

 

 

Wykształcenie mgr inż. Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. 

Doktorant PW