AutoCAD Bazowy

Rozpoczynasz pracę z programem AutoCAD?

To szkolenie jest dla Ciebie.

Zapoznasz się z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania.

Po ukończeniu szkolenia posiadasz podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

Szkolenia trwają 21 godzin dydaktycznych. Odbywają się w niewielkich grupach. Wszystkie szkolenia są certyfikowane przez Autodesk.

Program

I. Interfejs programu

 1. Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD.
 2. Konfiguracja najważniejszych opcji programu, kolory, ścieżki, mysz i interfejs AutoCAD.
 3. Sposoby wprowadzania poleceń, linia poleceń, opcje poleceń, skróty.

II. Rysowanie precyzyjne i edycja rysunku

 1. Tworzenie podstawowych obiektów AutoCAD (Lina, Polilinia, Wielobok, Prostokąt, Łuk, Okrąg).
 2. Ustalanie widoku (powiększanie, przewijanie szczególne użycie myszy i klawiatury).
 3. Wybór obiektów. Zaznaczanie i odznaczanie.
 4. Zastosowanie podstawowych poleceń edycyjnych (wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie, dołączanie, zaokrąglanie, fazowanie).
 5. Sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu. Współrzędne względne kartezjańskie i biegunowe.
 6. Siatka i skok. Tryb ORTO.
 7. Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów. Tryb Od.
 8. Właściwości obiektów. Edycja obiektów za pomocą uchwytów.
 9. Stałe tryby lokalizacji. Śledzenie lokalizacji.

III. Konfigurowanie rysunku

 1. Tworzenie szablonu rysunkowego.
 2. Style obiektów.
 3. Jednostki i granice rysunku.
 4. Warstwy, edycja właściwości warstw.

IV. Edycja rysunku

 1. Tworzenie obiektów blok i kreskowanie.
 2. Rozciąganie obiektów.
 3. Polecenia edycyjne: szyk prostokątny, szyk biegunowy. Szyk zespolony.
 4. Wykorzystanie poznanych poleceń i metod do efektywnego rysowania.

V. Opisywanie i przygotowanie wydruku

 1. Tworzenie i edycja tekstu.
 2. Wymiarowanie obiektów.
 3. Drukowanie rysunków. Właściwości wydruku – ustawienia strony.

Najbliższe terminy

 • Brak wydarzeń
 • Trenerzy

  Dr inż. Szczepan Tomczyński

  Pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów od ponad 40 lat. Od 2007 r. przeszkolił około 1300 osób na kursach z komputerowego wspomagania projektowania Autodesk Inventor i AutoCAD. Jest autorem około 100 publikacji w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych.

  Jakub Sikorski

  Od 2004 roku pracuje jako trener / konsultant oraz wykładowca praktycznego wykorzystania oprogramowania Autodesk dla różnych branż. Ma na swoim koncie przeprowadzenie ponad 400 szkoleń z oprogramowania firmy Autodesk (AutoCAD, Inventor). Posiada uprawnienia egzaminatora ATC. Jest cenionym autorem i recenzentem podręczników szkoleniowych, z których chętnie korzystają kursanci.

  Jacek Poświata

  Od 12 lat jest związany z Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk jako trener/konsultant. W tym czasie przeprowadził blisko 500 szkoleń informatycznych w swojej dziedzinie. Trener z wieloletnim doświadczeniem komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical na wszystkich poziomach zaawansowania. Posiada uprawnienia egzaminatora ATC i ECDL. Jego szkolenia zawsze utrzymane są na najwyższym poziomie, co ma odzwierciedlenie w ocenach wystawionych przez samych kursantów.