Szkolenie AutoCAD - Bazowy

Autodesk AutoCAD - Bazowy

Rozpoczynasz pracę z programem AutoCAD? To szkolenie jest dla Ciebie.

Zapoznasz się z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania.
Po ukończeniu szkolenia uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.

Szkolenia trwają 2 dni (12 godzin zegarowych) i odbywają się w niewielkich grupach. Wszystkie szkolenia są certyfikowane przez Autodesk.

Cena:

 • 800 zł (netto) + 23% VAT
 • student 480 zł (netto) + 23% VAT

UWAGA!

Na szkolenie Autodesk AutoCAD (bazowy) można uzyskać nawet 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych. Link do szkolenia w BUR znajduje się TUTAJ.

Szkolenie AutoCAD Bazowy

PROGRAM SZKOLENIA

Interfejs programu

 1. Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD.
 2. Konfiguracja najważniejszych opcji programu, kolory, ścieżki, mysz i interfejs AutoCAD.
 3. Sposoby wprowadzania poleceń, linia poleceń, opcje poleceń, skróty.

Konfigurowanie rysunku

 1. Tworzenie szablonu rysunkowego.
 2. Style obiektów.
 3. Jednostki i granice rysunku.
 4. Warstwy, edycja właściwości warstw

Rysowanie precyzyjne i edycja rysunku

 1. Tworzenie podstawowych obiektów AutoCAD (Lina, Polilinia, Wielobok, Prostokąt, Łuk, Okrąg).
 2. Ustalanie widoku (powiększanie, przewijanie szczególne użycie myszy i klawiatury).
 3. Wybór obiektów. Zaznaczanie i odznaczanie.
 4. Zastosowanie podstawowych poleceń edycyjnych (wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, obracanie, skalowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie, dołączanie, zaokrąglanie, fazowanie).
 5. Sposoby określania współrzędnych w dwuwymiarowej przestrzeni programu. Współrzędne względne kartezjańskie i biegunowe.
 6. Siatka i skok. Tryb ORTO.
 7. Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektów. Tryb Od.
 8. Właściwości obiektów. Edycja obiektów za pomocą uchwytów.
 9. Stałe tryby lokalizacji. Śledzenie lokalizacji.

Opisywanie i przygotowanie wydruku

 1. Tworzenie i edycja tekstu.
 2. Wymiarowanie obiektów.
 3. Drukowanie rysunków. Właściwości wydruku – ustawienia strony.

Edycja Rysunku

 1. Tworzenie obiektów blok i kreskowanie.
 2. Rozciąganie obiektów.
 3. Polecenia edycyjne: szyk prostokątny, szyk biegunowy. Szyk zespolony.
 4. Wykorzystanie poznanych poleceń i metod do efektywnego rysowania.

NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ

TRENERZY

 • Brak wydarzeń
  • Dr inż. Szczepan Tomczyński - Pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów od ponad 40 lat. Od 2007 r. przeszkolił około 1300 osób na kursach z komputerowego wspomagania projektowania Autodesk Inventor i AutoCAD. Jest autorem około 100 publikacji w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych.
  • Jakub Sikorski - Od 2004 roku pracuje jako trener / konsultant oraz wykładowca praktycznego wykorzystania oprogramowania Autodesk dla różnych branż. Ma na swoim koncie przeprowadzenie ponad 400 szkoleń z oprogramowania firmy Autodesk (AutoCAD, Inventor). Posiada uprawnienia egzaminatora ATC. Jest cenionym autorem i recenzentem podręczników szkoleniowych, z których chętnie korzystają kursanci.
  • Jacek Poświata - Od 12 lat jest związany z Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk jako trener/konsultant. W tym czasie przeprowadził blisko 500 szkoleń informatycznych w swojej dziedzinie. Trener z wieloletnim doświadczeniem komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical na wszystkich poziomach zaawansowania. Posiada uprawnienia egzaminatora ATC i ECDL. Jego szkolenia zawsze utrzymane są na najwyższym poziomie, co ma odzwierciedlenie w ocenach wystawionych przez samych kursantów.