Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych jest Aplikom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej – My lub Aplikom). Nasza siedziba mieści się w Łodzi przy ul. Nowe Sady 2. Nasz adres korespondencyjny to: aplikom@aplikom.com.pl. Zarejestrowani jesteśmy w rejestrze przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000052704.

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury lub rachunku oraz w celach marketingowych. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO). Będziemy automatycznie przetwarzać Państwa dane osobowe – m.in. profilować je. Profilowanie to np. określenie jakie produkty lub usługi są dla Państwa interesujące. Dzięki temu nasza komunikacja będzie dla Państwa ciekawsza i bardziej wartościowa.

Oczywiście mają Państwo prawo:

 • wycofać swoją zgodę mailem na adres rodo@aplikom.com.pl lub poprzez www.aplikom.com.pl/rodo.
 • dostępu do treści swoich danych
 • przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Państwa prawa zostały naruszone.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa sprzeciwu lub cofnięcia zgody można wnieść do nas mailem na adres: rodo@aplikom.com.pl lub pocztą na adres naszej siedziby.

Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i akceptowania ewentualnych komunikatów.

Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych.

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych m.in. domen: aplikom.com.pl, aspero.pl, academia3d.pl, cadportal.pl oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Aplikom (np. o usługach Aplikom, z których korzystali Państwo wcześniej, zainteresowaniach).

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Aplikom w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy uwzględnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniane są innym podmiotom podczas transakcji świadczenia usług lub dostawy towarów w celu jej prawidłowej realizacji, jeżeli jest to wymagane przez producenta lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.

W pozostałych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.  Interesują mnie zagadnienia z zakresu: