Szkolenia dla osób bezrobotnych

Szkolenia dofinansowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Osoba bezrobotna może starać się dofinansowanie szkolenie, dzięki któremu będzie mogła uzupełnić lub doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Dzięki takim szkoleniom osoba bezrobotna będzie mogła zwiększyć swoją szansę na podjęcie zatrudnienia.

Kto może się starać o dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie, której:

 • brakuje kwalifikacji zawodowych,
 • istnieje konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • brakuje umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

UWAGA: Firma wybrana przez osobę bezrobotną ubiegającą się o dofinansowanie szkolenia musi być wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. APLIKOM posiada taki wpis i może realizować szkolenia dofinansowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Wykaz firm zarejestrowanych w RIS znajduje się TUTAJ.

Jak starać się o dofinansowanie?

 1. Należy zarejestrować się w Urzędzie Pracy.
 2. Następnie trzeba wyszukać odpowiednie szkolenie i upewnić się, że firma, która je realizuje posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 3. Należy uzyskać od firmy szkoleniowej niezbędne informacje, które będą potrzebne przy składaniu wniosku tj.:
 • cena szkolenia,
 • data rozpoczęcia szkolenia,
 • pełna nazwa wybranego szkolenia,
 • dane firmy szkoleniowej,
 • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 1. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do odpowiedniego Urzędu Pracy i wypełnienie wniosku o dofinansowanie.
 2. Urząd Pracy powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Urząd wydaje skierowanie, będące podstawą przyjęcia na szkolenie
 3. Z wnioskiem wydanym przez Powiatowy Urząd Pracy należy zgłosić się do wybranej wcześniej firmy szkoleniowej, aby dopełnić formalności i odbyć szkolenie.
 4. Po odbyciu szkolenia w naszym Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Aplikom każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.