Baza Usług Rozwojowych

Co to jest BUR?

BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna platforma, prezentująca oferty usług rozwojowych takich jak kursy i szkolenia. Bogata baza ofertowa sprawia, że każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca znajdzie szkolenie odpowiednie dla siebie lub swoich pracowników. Firmy zapisane w bazie BUR zostały zweryfikowane pod kątem jakości świadczonych usług.

Jak można uzyskać dofinansowanie z BUR?

Aby skorzystać z dofinansowania trzeba zgłosić się do instytucji odpowiedzialnej w danym województwie za dystrybucję środków na szkolenia. Pełna lista firm znajduje się TUTAJ.

Jak przebiega procedura zgłoszenia?

Krok 1. Przedsiębiorca wyszukuje szkolenie na stronie BUR.
Krok 2. Przedsiębiorca zgłasza się do operatora działającego na terenie województwa, który przyznaje środki, odpowiedniego dla miejsca zarejestrowania firmy.
Krok 3. Operator po otrzymaniu i rozpatrzeniu wniosku nadaje przedsiębiorcy unikalny numer „ID wsparcia”.

Krok 4. Po podpisaniu umowy z operatorem, przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia na usługę do firmy, którą wybrał przy wypełnianiu wniosku.
Uwaga: wybierając usługodawcę i jego szkolenie należy pamiętać, że po otrzymaniu środków nie będzie można go zmienić.

Procedury przyznawania wniosków

Procedury dystrybucji środków dla poszczególnych województw nieco się różnią. W każdym województwie jest kilku operatorów przyznających środki. Każdy z nich określa własne zasady finansowania oraz sposób składania wniosków i treść wniosków. Poniżej znajduje się lista operatorów w województwach, w których zostało uruchomione dofinansowanie.

Pełna lista operatorów w poszczególnych województwach:

Operatorzy w województwie dolnośląskim 

Operatorzy w województwie kujawsko – pomorskim

Operatorzy w województwie lubelskim

Operatorzy w województwie lubuskim

Operatorzy w województwie łódzkim

Operatorzy w województwie małopolskim

Operatorzy w województwie opolskim

Operatorzy w województwie podkarpackim

Operatorzy w województwie podlaskim

Operatorzy w województwie śląskim

Operatorzy w województwie świętokrzyskim

Operatorzy w województwie warmińsko – mazurskim

Operatorzy w województwie wielkopolskim

Operatorzy w województwie zachodniopomorskim

 

DO POBRANIA:

  1. Poradnik dla Przedsiębiorcy
  2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Pliki pochodzą ze strony: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl i https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl