Regulaminy

Szkolenie: BIM 360 pełne szkolenie poglądowe z całościBIM 360 Docs – szkolenie pełneBIM 360 Docs – setup i szkolenie (mini wdrożenie)BIM 360 Design– szkolenie pełneBIM 360 Design – setup i szkolenie (mini wdrożenie)BIM 360 Docs+Design dla RevitBIM 360 Docs+Design dla CivilCivil 3D moduł drogowy – zakres zmniejszony żeby zmieścił się w voucherzeCivil 3D moduł sieciowy […]

Czytaj dalej

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej mogą być zgłaszane za pośrednictwem druku „Zgłoszenie Reklamacji” na adres e-mail: aplikom@aplikom.com.pl, drogą pocztową na adres Aplikom Sp. z o.o. Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2, a także osobiście w siedzibie Organizatora szkoleń w terminie do 10 dni od dnia zakończenia Szkolenia.

Czytaj dalej

  1 § Niniejszy Regulamin obowiązuje organizatora, kadrę, zamawiających oraz uczestników otwartych szkoleń i kursów Aplikom, zwanych dalej Szkoleniami.   Organizatorem kursów i szkoleń Aplikom jest firma: ARKANCE SYSTEMS POLAND Sp. z o. o. Izabelin-Dziekanówek Ul. Modlińska 1, 05-092 ŁomiankiTel.: (+48) 42 28 81 600 Fax: (+48) 42 28 81 649 E-mail: aplikom@aplikom.com.pl wpisana do rejestru […]

Czytaj dalej

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Aplikom Sp. z o. o. […]

Czytaj dalej