Magdalena Szewczyk – Szeliga

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenia

Inżynier systemów CAD, zaś z wykształcenia Analityk GIS. Początkowo zajmowała się tworzeniem analiz przestrzennych wspieranych modelowaniem 3D. Obecnie w firmie Aplikom odpowiada za obsługę techniczną programów Autodesk i CGS dla infrastruktury oraz wsparcie klientów. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, aby nawet najtrudniejsze zagadnienia przekazywać kursantom z łatwością oraz pełnym zrozumieniem.