Łukasz Przemyski

Wykształcenie

Magister Inżynier na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenia

W Aplikom odpowiada za wsparcie w oprogramowaniu CAD 3D oraz PDM. Specjalizuje się w programach Autodesk Inventor Professional, Creo Parametric, Autodesk Vault oraz Windchill PDM Link. Odpowiada za wdrażanie oraz przeprowadzanie kompleksowych szkoleń z oprogramowania CAD / PDM na różnych poziomach zaawansowania.