Szkolenie 3ds Max - Bazowy

3ds Max / Max Design - Bazowy

Rozpoczynasz pracę z programem 3DS Max? To szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Autodesk 3ds Max. Prowadzone jest w oparciu o najnowszą wersję tego oprogramowania.
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji obiektów w środowisku trójwymiarowym, zapoznanie z podstawowymi technikami animacji oraz renderingu. Szkolenie jest zorientowane na wykorzystanie oprogramowania 3ds max jako narzędzia do generowania wizualizacji statycznych i dynamicznych.
Od Uczestników nie jest wymagana żadna wiedza związana z obsługą oprogramowania do tworzenia grafiki trójwymiarowej, jakkolwiek jej posiadanie może być dla Uczestnika bardzo pomocne.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania programu, tworzenia podstawowych obiektów, ich edycji, pokrywania materiałami, podstaw oświetlenia, obsługi kamer, animacji oraz renderingu.

Szkolenia trwają 21 godzin dydaktycznych i odbywają się w niewielkich grupach. Wszystkie szkolenia są certyfikowane przez Autodesk.

Cena:

 • 1200 zł (netto) + 23% VAT
 • student 400 zł (netto) + 23% VAT

PROGRAM SZKOLENIA

Interfejs użytkownika

 1. Składniki interfejsu
 2. Widoki
 3. Panel komend
 4. Inne elementy interfejsu Użytkownika
 5. Elementy interfejsu Użytkownika w obrębie okna widoku

Operacje na plikach / projekcie

 1. Tworzenie projektu
 2. Zapis projektu
 3. Dołączanie z zewnętrznych plików
 4. Import/Export
 5. Podłączanie plików

Pierwsze kroki

 1. Preferencje projektu
 2. Tworzenie obiektów
 3. Selekcja obiektów
 4. Zarządzanie sceną

Przekształcenia obiektów

 1. Narzędzia transformacji obiektów
 2. Układy współrzędnych
 3. Przyciąganie
 4. Wyrównywanie obiektów
 5. Tworzenie duplikatów
 6. Inne przydatne transformacje

Modyfikacje / Modyfikatory

 1. Podstawy
 2. Stos modyfikatorów, operacje na stosie
 3. Przykłady modyfikatorów

Modelowanie siatkowe

 1. Modelowanie przy użyciu obiektów typu AEC
 2. Operacje logiczne
 3. Operacje typu ProBoolean

Modelowanie siatkowe

 1. Definicja kształtu
 2. Tworzenie prostych kształtów
 3. Praca z kształtami
 4. Edycja odcinków
 5. Edycja segmentów
 6. Edycja wierzchołków
 7. Praca na kształtach i modyfikatorach
 8. Używanie wytłoczek

Materiały

 1. Edytor materiałów środowiska 3ds Max
 2. Biblioteka materiałów zdefiniowanych, typy dostępnych materiałów

Wykorzystanie map

 1. Definicja mapy i jej wykorzystanie
 2. Typy map
 3. Wyświetlanie map w widokach
 4. Wykorzystywanie kilku map jednocześnie

Mapowanie obiektów

 1. Wykorzystanie materiałów i map w procesie pokrywania obiektów materiałami

Kamery

 1. Typy kamer
 2. Praca z kamerami
 3. Perspektywa
 4. Praca z ruchomą kamerą

Światła

 1. Typy świateł: światła standardowe, światła fotometryczne, światła typu mr (zgodne z silnikiem mental ray)
 2. Parametry świateł (kolor, natężenie, dystrybucja)
 3. Cienie

Prosty system oświetlenia sceny

 1. Oświetlenie trzypunktowe

Symulacja światła rzeczywistego

 1. Symulacja światła słonecznego i pochodzącego od nieba
 2. Mr SkyPortal

Podstawy animacji

 1. Teoretyczne podstawy animacji
 2. Podstawy animacji
 3. Narzędzia kontroli animacji
 4. Alternatywy sposoby animacji

Rendering

 1. Pojęcie renderingu
 2. Okno ustawień renderingu
 3. Kolejkowanie renderingu

Podstawy obsługi silnika renderującego Mental Ray

 1. Final Gather
 2. Indirect Illumination

Narzędzia do analizy i tworzenia schematów oświetlenia

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ

TRENERZY

 • Brak wydarzeń