KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Szkolenia dofinansowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

BAZA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Szkolenia dofinansowane przez BUR

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Szkolenia dofinansowane przez EFS

SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Szkolenia dofinansowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O DOFINANSOWANIU SZKOLEŃ?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU